วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

raspberry pi ฟอนต์ไทย, add font thai, thai font, เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

ในกรณีที่เราลง os ที่ไม่มี font thai เวลาต้องการให้แสดงภาษาไทย มันจะแสดงไม่ได้ เราจะเห็นเป็นตัวเหลี่ยมๆ อ่านไม่ออก สามารถแก้ไขได้ โดยต้องทำดังนี้ครับ

1. หาฟอนต์มา เวปไหนก็ได้ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างเช่น
http://www.f0nt.com/author/bangli-ko-sa-na/

2. ทำการ add font ตามนี้
ให้ copy file.ttf ที่ donwload มา ใส่ใน /usr/share/fonts/truetype


3. เปลี่ยน keyboard layout ตามนี้
3.1 sudo nano /etc/default/keyboard
3.2 แก้ไขไฟล์ ตามนี้
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,th"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,th"

BACKSPACE="guess"


4. reboot

ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา ให้กด alt + shift

ที่มา
http://www.f0nt.com/author/bangli-ko-sa-na/
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi-operating-systems/raspbian/gui/fonts-2
http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=215&t=34602

วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2560

qt paint วาดวงกลม ระบายวงกลม วาดรูป

มีขั้นตอนดังนี้

1. ใน mainwindow.h พิมพ์เพิ่มใน class MainWindow : public QMainWindow ดังนี้
protected:
    void paintEvent(QPaintEvent *e);

2. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม #include <QPainter>
3. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม
void MainWindow::paintEvent(QPaintEvent *e){
    QPen pen = QPen(Qt::black,2,Qt::PenStyle(Qt::SolidLine));
    QRect rec(100,100,100,100);
    QPainter p(this);
    p.setPen(pen);
    p.setBrush(Qt::cyan);
    p.drawEllipse(rec);
    p.drawArc(rec,0,360*16);
}

ถ้าต้องการให้รูปมีการเปลี่ยนแปลงให้ใช้คำสั่ง QWidget::update();ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/17375808/qt-drawing-a-circle

https://www.youtube.com/watch?v=xXV3_mktCmY

https://www.youtube.com/watch?v=-K-VU9I4ffY

วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560

qt สั่งเปิดโปรแกรม python

การใช้ qt เพื่อสั่งเปิดโปรแกรมอื่น ให้ทำดังนี้

1. #include <QProcess> เพิ่มใน mainwindow.cpp
2. QProcess sysComm; (เอาไว้ใต้ include เพื่อให้สามารถใช้ได้ทั่วทุกฟังก์ชัน)
3. sysComm.start("python /home/pi/test.py"); สั่งเปิดโปรแกรม test.py ด้วย python
4. sysComm.waitForStarted();
5. sysComm.waitForFinished(); เพื่อรอให้โปรแกรมจบ

ลองเล่นกันดูครับ

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2560

การใช้ qt serial port

ให้ทำดังต่อไปนี้
1. ไปที่ .pro แล้วพิมพ์เพิ่ม เป็น QT += core gui serialport
2. กดเมนู build เลือก run qmake
3. เข้าไฟล์ .cpp แล้ว include <QSerialPort>
4. ประกาศตัวแปร serial โดยพิมพ์เพิ่ม ใต้ include ดังนี้ QSerialPort *serial;
5. แล้วไปที่ตัว main เพื่อเริ่มกำหนดค่าต่างๆให้ serial ดังนี้
serial-> new QSerialPort(this);
serial->setPortName("/dev/ttyUSB0");
serial->setBaudRate(QSerialPort::Baud9600);
serial->setDataBits(QSerialPort::Data8);
serial->setParity(QSerialPort::NoParity);
serial->setStopBits(QSerialPort::OneStop);
serial->setFlowControl(QSerialPort::NoFlowControl);
serial->open(QIODevice::ReadWrite);
serial->write("ok.");

6. พิมพ์เพิ่มในตอนปิดโปรแกรม ดังนี้
MainWindow::~MainWindow()
{
delete ui.
serial->close();
}

7.MainWindow.h ให้เพิ่มดังนี้
Private slots:
void serialReceive();

8. ใน MainWindow.cpp ให้พิมพ์ดังนี้
void MainWindow::serialReceive()
{
QByteArray ba;
ba = serial->readAll();
qDebug() << ba;
}

9. พิมพ์ต่อจาก serial->write("ok.")
connect(serial, SIGNAL(readyRead()), this, SLOT(serialReceive()));

แล้วลองรันดู
โปรแกรมนี้จะส่ง "ok." ออกไป
และถ้าได้รับข้อมูลอะไรกลับมา ก็จะแสดงที่ qDebug


ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=UD78xyKbrfk

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt serial non-standard baudrate example, custom speed example ตัวอย่าง

เวลาที่เราต้องการใช้ serial port และ ใช้ baudrate ไม่มาตรฐาน ( custom baudrate, custom speed, non-standard baurate, non-standard speed ) ถ้าเป็นเครื่อง pc ทั่วไป ที่มี comport ติดมากับ mainboard ก็สามารถใช้ library ที่ Qt มีมาให้ได้ทันที แต่พอเป็น usb serial ต้องใช้วิธีเขียนอีกแบบนึง จึงจะสามารถใช้งาน custom speed ได้

กว่าจะหาวิธีที่ทำให้ rpi + qt + usb serial สามารถสื่อสารโดย custom speed  ได้ ค่อนข้างลำบาก (ข้อมูลค่อนข้างน้อย ใน google) ต้องรวบรวมข้อมูลจากหลายๆที่ แล้วมาทดลองทำดู ถึงจะได้ออกมา

ผู้เขียนเลือกใช้ usb serial ยี่ห้อ z-tek เวลาไปซื้อต้องบอกเจ้าของร้านว่าเอาของจริงเท่านั้น เพราะถ้าซื้อของปลอมมา จะใช้ไม่ได้ (ของปลอมทำเลียนแบบมีเยอะมาก และ ราคาก็ถูกกว่า) หรือถ้าใครมีความสามารถผลิต usb serial เองได้ โดยใช้ chipset ftdi ก็สามารถนำมาใช้ได้เหมือนกัน

มาดูตัวอย่าง code กันดีกว่า

#include <linux/serial.h>
#include <asm/termios.h>
#include <asm/ioctls.h>
#include <asm/termbits.h>
#include <stropts.h>
#include <QThread>

main(){
int fd;
fd = open("/dev/ttyUSB0",O_RDWR|O_NOCTTY);
struct termios2 tio;
ioctl(fd, TCGETS2, &tio);
tio.c_cflag &= ~CBAUD;
tio.c_cflag |= BOTHER;
tio.c_ispeed = ความเร็วที่ต้องการ;
tio.c_ospeed = ความเร็วที่ต้องการ;
tio.c_cflag |= PARENB; // even parity
tio.c_cflag &= ~CSTOPB; // 1 stop bit
tio.c_cflag &= ~CSIZE;
tio.c_cflag |= CS8;
ioctl(fd, TCGETS2, &tio);

char ping_cmd[] = {2,1};
char ping_rec[7];
write(fd, &ping_cmd, sizeof(ping_cmd) );
QThread::msleep(1000);
read(fd, &ping_rec, sizeof(ping_rec));
write(fd, &ping_rec, sizeof(ping_rec) );
}

เมื่อ compile ผ่านแล้ว เราก็ต่อสายสัญญาณ USB232 จาก rpi เข้ากับ RS232 ของ notebook โดยไขว้ขา 2 กับ 3 สลับกันไว้
แล้วก็เปิดโปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถสื่อสารผ่าน comport ได้
ในที่นี้ผู้เขียนได้ตั้งโปรแกรม comport ที่เครื่อง notebook ไว้ว่า ถ้ามี 0x01 ผ่านเข้ามา ให้ส่ง 0x61 ออกไป ก็จะได้ผลดังรูปด้านล่าง


จอบอ

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/12646324/how-to-set-a-custom-baud-rate-on-linux

วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt checkbox ตัวอย่าง

เริ่มจากการลาก GroupBox มาวางไว้ก่อน

แล้วลาก checkbox ลงมา สามารถลากลงมาได้หลายอัน ตามต้องการ โดยวางให้อยู่ใน GroupBox

เวลาเขียน code ก็พิมพ์ตามนี้

if(ui->radioButton->ischeck())
{
  QmessageBox::infomation(0,"message1","message2");
}

โดย message1 คือ title ที่อยู่ข้างบน bar
และ message2 คือ ข้อความที่ต้องการโชว์

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=0XuxnBqGpWI

qt เปิด window ใหม่, เปิดหน้าต่างใหม่

ถ้าเราต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ โดยใช้การกดปุ่ม ให้ทำดังนี้
1. คลิกขวาที่โปรเจค กด add new

ฝั่งซ้าย เลือก qt , ฝั่งขวาเลือก qt designer from class แล้วกด choose


แล้วตั้งชื่อหน้าต่างใหม่ตามต้องการ ในที่นี้ตั้งชื่อว่า SecDialog
จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา กด Diaglog without button กด next2. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม #include "SecDialog.h"
3. ไปที่ mainwindow.h เพิ่ม #include "SecDialog.h"
4. mainwindow.h ตรง private: ให้เพิ่ม SecDialog *secdialog;
5. แล้วก็ไปที่ mianwindow.ui ให้คลิกขวาที่ปุ่มที่ต้องการให้เปิดหน้าต่างใหม่ เลือกไปที่ go to slot, click() แล้วพิมพ์ดังนี้
secdialog = new SecDialog(this);
secdialog-> show();

จบ
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=tP70B-pdTH0

qt วาดภาพ ตัวอย่าง

เนื่องจากใน qt ไม่ได้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวาดภาพเหมือนโปรแกรม mspaint
เราจึงต้องเขียน code เพื่อวาดภาพเอง

ทำดังนี้

1. ใน main.h ให้เพิ่ม code เข้าไปใน class
protected:
  void paintEvent(QPaintEvent *e);


2. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม #include <QtGui>
และเพิ่มฟังก์ชัน
void mainwindow::paintEvent(QPaintEvent *e)
{
  QPainter p;
  p.begin(this);
  p.drawrect(0,0,50,50);
  หรืออยากวาดอะไรก็วาดไปได้เลย
}

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=xXV3_mktCmY