วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

raspberry pi ฟอนต์ไทย, add font thai, thai font, เปลี่ยนเป็นภาษาไทย

ในกรณีที่เราลง os ที่ไม่มี font thai เวลาต้องการให้แสดงภาษาไทย มันจะแสดงไม่ได้ เราจะเห็นเป็นตัวเหลี่ยมๆ อ่านไม่ออก สามารถแก้ไขได้ โดยต้องทำดังนี้ครับ

1. หาฟอนต์มา เวปไหนก็ได้ที่ให้ดาวน์โหลดฟรี ตัวอย่างเช่น
http://www.f0nt.com/author/bangli-ko-sa-na/

2. ทำการ add font ตามนี้
ให้ copy file.ttf ที่ donwload มา ใส่ใน /usr/share/fonts/truetype


3. เปลี่ยน keyboard layout ตามนี้
3.1 sudo nano /etc/default/keyboard
3.2 แก้ไขไฟล์ ตามนี้
# KEYBOARD CONFIGURATION FILE

# Consult the keyboard(5) manual page.

XKBMODEL="pc105"
XKBLAYOUT="us,th"
XKBVARIANT=""
XKBOPTIONS="grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll us,th"

BACKSPACE="guess"


4. reboot

ถ้าต้องการเปลี่ยนภาษา ให้กด alt + shift

ที่มา
http://www.f0nt.com/author/bangli-ko-sa-na/
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi-operating-systems/raspbian/gui/fonts-2
http://www.mindphp.com/forums/viewtopic.php?f=215&t=34602