วันอังคารที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2557

ติดตั้ง vsftpd (FTP server) เพื่อการโอนถ่าย file

    ในการเล่น RPi สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การโอนถ่ายข้อมูลระหว่าง RPi กับเครื่อง PC
    มีโปรแกรมให้เล่นหลายตัว แต่ในที่นี้ผมเลือก vsftpd เป็น FTP server (File Transfer Protocol)
    FTP server ก็คือ เซอร์วิส ในการโอนย้ายถ่ายเทข้อมูล จากเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่ง ซึ่งเราจะติดตั้งไว้ที่บอร์ด Rpi แล้วให้เครื่อง PC เป็น client remote เข้ามา
    วิธีการติดตั้ง vsftpd ที่เครื่อง RPi
    sudo apt-get install vsftpd
.
    เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ให้เข้าไปแก้ไข configure file
    sudo nano /etc/vsftpd.conf
    แก้ไข anonymous_enable=YES ให้เป็น anonymous_enable=No
    เอาเครื่องหมาย # ออก local_enable=YES
    เอาเครื่องหมาย # ออก write_enable=YES
    เพิ่ม force_dot_file=YES ที่บรรทัดสุดท้ายของ file
ทำการ restart service ใหม่ เพื่อให้ที่เราแก้ไขไป เริ่มต้นการทำงาน
sudo service vsftpd restart

ที่เครื่อง windows pc ของเรา ให้ทำการ download FTP client ได้จากที่นี่ https://filezilla-project.org/download.php

เนื่องจากถ้าเรา download มาเป็นจุด exe แล้ว install ไม่ได้ ผมจึงได้ download มาเป็น .zip แทน
เมื่อโหลดเสร็จแล้วก็แตก zip ออกมา จากนั้นให้ copy fzdefaults.xml จากใน folder doc มาวางไว้ที่เดียวกับ FileZilla.exe ก่อน แล้วก็ต้องแก้ไข file fzdefaults.xml โดยการลบ ที่เขียนว่า $SOMEDIR ออก


ต่อมาให้ดับเบิ้ลคลิกที่ FileZilla.exe เมื่อเปิดขึ้นมาแล้ว ให้ไปที่เมนู แฟ้ม, ตัวจัดการที่ตั้ง จะเห็นหน้าจอตามด้านล่าง ให้ใส่ ip, ผู้ใช้, รหัสผ่าน ตามที่เราได้ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ เลือกโปรโตคอลเป็น FTP, ใช้ SFTP


ถ้าตั้งค่าถูกก็จะเชื่อมต่อได้ทันที


เมื่อทำตามนี้แล้ว ผมยังไม่สามารถวาง file ได้ เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ ผมต้องไปตั้ง password ให้กับ user root ที่บอร์ด RPi ใหม่ก่อน ด้วยคำสั่ง
sudo passwd root

เท่านี้เราก็สามารถ รับ-ส่ง file กับบอร์ด RPi ได้แล้ว

แถมให้อีกหน่อย
ถ้าใช้เครื่อง PC Linux ก็ให้เปิด termianl แล้วพิมพ์ sftp pi@192.168.0.x ครับ
ถ้าต้องการนำไฟล์จากเครื่องเราไปวางพิมพ์ put /source_directory/source_file /target_directory
ถ้าต้องการดึงไฟล์จาก RPi ก็พิมพ์ get /directory/file
โดยส่วนตัวผมชอบเล่นบน linux pc มากกว่าเล่นบน windows pc เพราะรู้สึกว่าสะดวกกว่าเล็กน้อย

คงเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆบ้างนะครับ

แสดงความคิดเห็น