วันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วิธี upgrade จาก wheezy to jessie

เมื่อเครื่องในมือเราเป็น rpi2 wheezy ต้องการทำให้เป็น jessie ทำดังนี้
1. โหลด image ใหม่เลย ทำตั้งแต่เริ่มต้นใหม่ทั้งหมด
2. upgrade โดยทำตามวิธีต่อไปนี้
  2.1 copy sources.list ไว้ก่อน
        sudo cp /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.old
  2.2 เข้าไปแก้ไข sources.list
        sudo nano /etc/apt/sources.list
        แก้ไขจากคำว่า wheezy เป็น jessie
        กด ctrl+x,  y เพื่อออกและบันทึกไฟล์
จากนั้น
sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade นานเบยยยย 4 ชม.
sudo reboot
จบ

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=54BF-SJpkGI