วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2559

ตัวอย่าง python gui

ตย.1
from Tkinter import * // เพื่อโหลดโปรแกรมการวาดภาพขึ้นมา
master = Tk()  // กำหนดให้สิ่งที่เราจะวาด ชื่อว่า master
w = Canvas (master, width=300, height=200) // กำหนดขนาดสิ่งที่เราจะวาด
w.pack() // วาดภาพขึ้นจอ
mainloop() // main loop ไม่ทำไรเลย


ตย.2
from Tkinter import * // เพื่อโหลดโปรแกรมการวาดภาพขึ้นมา
w= Tk()  // กำหนดให้สิ่งที่เราจะวาด ชื่อว่า w
w.title("Test gui python") // กำหนดชื่อ title bar
w.geometry('800x480') // กำหนดขนาดของสิ่งที่จะวาด
exitButton = Button(w, text="Exit", height=2, width=6) กำหนดให้ปุ่ม exit button อยู่ใน w
exitButton.pack() วาดปุ่ม exit
mainloop() // main loop ไม่ทำไรเลย



ตย.3 ใช้ pygame ในการวางรูปภาพ
import pygame
from pygame.locals import *
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Test pygame.")  // ตั้งชื่อ title bar
screen = pygame.display.set_mode((500,500),0,32)  // วาด screen
pic1 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx1.bmp").convert()  // โหลดรูป1
pic2 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx2.bmp").convert()  // โหลดรูป2
while True: //  ทำซ้ำไม่มีวันจบ
  screen.blit(pic1,(0,0))  // วางรูปที่1
  screen.blit(pic2,(50,0))  // วางรูปที่ 2
  pygame.display.update() // update display


 ตย.4 ใช้ pygame เปิด Full screen
import pygame
from pygame.locals import *
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Test pygame.")  // ตั้งชื่อ title bar
screen = pygame.display.set_mode()  // วาด Full screen
pic1 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx1.bmp").convert()  // โหลดรูป1
pic2 = pygame.image.load("/home/pi/pic/xxx2.bmp").convert()  // โหลดรูป2
while True: //  ทำซ้ำไม่มีวันจบ
  screen.blit(pic1,(0,0))  // วางรูปที่1
  screen.blit(pic2,(50,0))  // วางรูปที่ 2
  pygame.display.update() // update display


ตย.5
import pygame
import time
import thread
import sys

from pygame.locals import *
pygame.init()
pygame.display.set_caption("Sample")
screen = pygame.display.set_mode()
pic1=pygame.image.load("/home/pi/NIRAN/PY/image/pic1.jpg").convert()
pic_main=pygame.image.load("/home/pi/NIRAN/PY/image/main.png").convert()

def print_time(thread_name, delay):
  while True:
    count = 0;
    while count < 5:
      time.sleep(delay)
      count +=1
      print "%s: %s" %(thread_name,time.ctime(time.time()) )

try:
  thread.start_new_thread(print_time, ("Thread-1",2) )
  thread.start_new_thread(print_time, ("Thread-2",4) )
except:
  print "Error : unable to start thread."

while True:
  try:
    count_main =0;
    while count_main <1:
      screen.blit(pic_main,(115,0) )
      pygame.display.update()
      time.sleep(2)
      screen.fill([0,0,0])                      #clear screen
      screen.blit(pic1,(50,0))
      pygame.display.update()
      time.sleep(2)
      screen.fill([0,0,0])                     #clear screen
      count_main +=1
  except:
    print "Keyboard interrupt exit."
    thread.exit()

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=El3j3hAPxr0

ถ้าอยากรู้คำสั่งเพิ่มเติมเกี่ยวกับ display ให้ไป ที่นี่
http://www.pygame.org/docs/ref/display.html

วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปิด console เพื่อทำเป็น serial port

พอดีว่ามีโปรเจคที่ต้องการใช้ serial port แต่ไม่อยากใช้ usb serial ก็เลยต้องหาเรื่องปิด console port

ที่เครื่อง RPI
sudo nano /boot/cmdline.txt
ลบข้อความนี้ออก console=ttyAMA0,115200 

จะเหลือข้อความประมาณนี้
dwc_otg.lpm_enable=0 rpitestmode=1 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait


แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่พอ ต้องทำเพิ่มอีก

sudo nano /etc/inittab
ให้เติมเครื่องหมาย # ข้างหน้าบรรทัดนี้
2:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
ซึ่งอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์

จากนั้นให้ reboot

ถ้าจะลองว่าได้ผลมั้ย ก็ให้ลง minicom ดู
sudo apt-get install minicom
minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
แล้วต่อ serial port ตามรูป


ลองดูกันครับพี่น้องงงง

ปล.วิธีออกจาก minicom กด ctrl+a แล้วปล่อย แล้วกด q แล้ว enter


ที่มา
http://www.irrational.net/2012/04/19/using-the-raspberry-pis-serial-port/
http://www.hobbytronics.co.uk/raspberry-pi-serial-port

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559

วิธีแก้ ต่อ hdmi to vga กับ rpi แล้วใช้ไม่ได้

ก่อนหน้านี้ผมเจอปัญหาว่า ใช้ hdmi to vga แล้วมันใช้กับ rpi ไม่ได้ ลงทุนซื้อหลายรุ่นก็ไม่ได้ ไม่ยอมขึ้นจอ ขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้าง จนเลิกล้มไป ต้องหาจอที่มี hdmi มาต่อ

วันนี้ลองเล่นอีกที ได้ไปเจอเวปของ thaieasyelect ทำเอาตาสว่างเลย
คือมันจะมีคอนฟิกไว้ให้

ทำตามนี้เลยครับ จะมีการ download .zip ไม่ต้องตกใจนะครับ หรือจะไปเปิดในนี้ก็ได้ เพื่อความสบายใจ

# Force to display to HDMI even no HDMI device attach
hdmi_force_hotplug=1
# uncomment to use with computer monitor resolution 1024 x 768 @ 60Hz
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=16
# uncomment to use with computer monitor resolution 1280 x 1024 @ 60Hz
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=35
# uncomment to use with computer monitor resolution 1920 x 1080 @ 60Hz
#hdmi_group=2
#hdmi_mode=82
# uncomment to use with television monitor resolution 1920 x 1080 @ 60Hz
#hdmi_group=1
#hdmi_mode=16


สวัสดี