วันจันทร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2557

การตั้งวันที่ เวลา ให้ raspberry pi

การตั้งวันที่

sudo date mmddHHMMCCYY

mm = เดือน
dd = วันที่
HH = ชั่วโมง
MM = นาที
CCYY = ปี เช่น 2014

ยกตัวอย่างเช่น เดือน 10 วันที่ 13 15.50 น. ปี 2014
sudo date 101315502014

แล้วลองใช้คำสั่ง date ดูครับ เวลาควรจะเปลี่ยนตามที่เราได้ตั้งไว้

ที่มา
http://spalinux.com/2012/04/change-linux-date-time-using-command-date
ข้อความด้านล่างนี้ ผู้เขียนได้ลองแล้ว แต่ไม่ได้ผล อาจจะเพราะ ทำไม่ถูกเอง หรือ ไม่ได้ผลจริงๆ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน ใครทำได้ ลองช่วยมาแชร์ให้หน่อยก็ดีครับ จะขอบคุณอย่างยิ่ง


แต่หลังจากตั้งวันที่ให้ Rpi แล้ว เราก็จะเกิดปัญหาใหม่ คือ เมื่อเราปิดไฟหรือ shutdown ไปแล้ว แล้วมาเปิดเครื่องใหม่ เวลาของ Rpi จะไม่ update
ดังนั้นเราต้องมี script ไว้สำหรับ update time เมื่อฟื้นขึ้นมาใหม่ แต่วิธีนี้ก็มีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าต้องต่อ internet ด้วย


Before you use the script, you'll need to install ntplib. The download link and installation instructions are here:https://pypi.python.org/pypi/ntplib/.
Copy the the contents of the code below to a file (I named mine "synctime.py"). Then, after the network is running, execute the script (e.g. "python synctime.py"). You will need to do this using elevated (root) privileges for this to work properly.

import time
import os

try:
  import ntplib
  client = ntplib.NTPClient()
  response = client.request('pool.ntp.org')
  os.system('date ' + time.strftime('%m%d%H%M%Y.%S',time.localtime(response.tx_time)))
except:
  print('Could not sync with time server.')

print('Done.')

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/5222951/easy-way-to-get-the-correct-time-in-pythonวันนี้ 06/12/2559 ผมมีโอกาสได้ลองใหม่ ดังนี้
sudo apt-get udpate
sudo apt-get install ntpdate
sudo raspi-config
เข้าไปตั้งค่า time zone ให้เป็น asia/bangkok
เรียบร้อย


วันศุกร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ทำ printer ธรรมดาให้เป็น wireless printer

เดี๋ยวผมจะลองทำดู ตามนี้เลย http://www.instructables.com/id/Turn-any-printer-into-a-wireless-printer-with-a-Ra/
หรือว่าใครทำแล้ว ลองมา update ให้ดูกันหน่อยก็ได้นะครับ

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

python รับค่าจาก keyboard, อ่านค่าเวลา, การเปิดไฟล์ ปิดไฟล์ อ่านไฟล์ เขียนไฟล์, ออกจากโปรแกรม, keyboard interrupt, การหาบรรทัดล่างสุดของไฟล์, การแยก text ด้วย split

สวัสดีครัชพี่น้อง

วันนี้เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อย เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม python script บน RPi ครับ

การรับค่าจาก keyboard
ก็ง่ายๆครับ ตามนี้เลย
number = input("please input your choice : ")
ที่มา
https://sites.google.com/site/dotpython/input-and-output/2-2-listการอ่านค่าเวลา
import time
my_time = time.time()
ที่มา
http://tutor0x.blogspot.com/2011/11/python_19.html

การ เปิด, write, close file
example_file = open('your_file_name.txt', 'w')
example_file .write("hello world\n")
example_file .close()
ที่มา
http://citecclub.org/forum/python-articles-59/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%99-1151/

http://www.mindphp.com/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C/83-python/2676-%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B9%8C%E0%B8%8A%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A-%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C--python.html

http://stackoverflow.com/questions/4488570/how-do-i-write-a-tab-in-python


การออกจากโปรแกรม
import sys
sys.exit()


keyboard interrupt

To solve the exception problem, add a separate except-clause that catches theKeyboardInterrupt exception, and raises it again:
for record in database:
  try:
    process(record)
    if changed:
      update(record)
  except KeyboardInterrupt:
    raise
  except:
    # report error and proceed
or, even better:

for record in database:
  try:
    process(record)
    if changed:
      update(record)
  except (KeyboardInterrupt, SystemExit):
    raise
  except:
    # report error and proceedการหาบรรทัดล่างสุด


  f = open('file.txt', "r")
  firstLine = f.readline()
  f.seek(-2,2)
  while f.read(1) != "\n":
    f.seek(-2,1)
  last = f.readline()

  print "Last Line: %s" %(last)

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/3346430/most-efficient-way-to-get-first-and-last-line-of-file-python


การแยก text ด้วย split

จากตัวอย่าง "การหาบรรทัดล่างสุด" เราได้ตัวแปรที่ชื่อว่า last ที่เก็บข้อมูลของบรรทัดสุดท้ายอยู่
โดยเมื่อเราใช้ method "split" เราก็จะได้ข้อมูลใหม่ ที่เป็น array ออกมา
มีวิธีการใช้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

สมมติว่าใน ตัวแปร last มีข้อมูล "1\t2\n" import array


a = last.split("\t",1) ======================== (1)

print str(a[0]) ========================(2)
print str(a[1]) ========================(3)

(1) แยกข้อมูลโดยใช้ \t เป็นจุดแยกข้อมูล จากตัวแปร last แล้วเก็บไว้ในตัวแปร array a
(2) สั่ง print ค่าที่อยู่ในตัวแปร array a ตัวที่ 0 ซึ่งผลลัพธ์ออกมาคือ "1"
(3) สั่ง print ค่าที่อยู่ในตัวแปร array a ตัวที่ 1 ซึ่งผลลัพธ์ออกมาคือ "2"