วันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2557

auto run your application

auto run your application


บทความวันนี้จะเกี่ยวกับเรื่อง auto run application
หลังจากที่เราเขียน application ตัวหนึ่งเสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คงต้องเป็นการตั้งค่าให้ Rpi run application ทันที หลังจากที่ boot เครื่องใหม่ (auto run)

ซึ่งก็ทำได้ไม่ยากครับ ดังนี้แก้ไข rc.local
sudo nano /etc/rc.local
โดยเพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป ในบรรทัดก่อนสุดท้าย (เหนือ exit 0)
sudo python /home/pi/my_project.py

หรือถ้าเป็น application อย่างอื่น ก็ลองแบบนี้ครับ
cd /home/pi/any_folder_u_define
sudo ./your_application

กด CTRL+X, "Y" และ Enter เพื่อออกและ save

ทดสอบด้วยการ reboot แล้วรอดูผลกันครับ :)

ที่มา
http://www.raspberry-projects.com/pi/pi-operating-systems/raspbian/scripts
http://stackoverflow.com/questions/22353134/raspberry-pi-auto-starting-a-program
แสดงความคิดเห็น