วันอังคารที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

format sd-card

สวัสดีครัช พี่น้อง
หายกันไปนานเบย(อีกแล้ว) คราวนี้มาบอกเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยครับ

เมื่อเรานำ sd-card ไปลง image rasbian แล้ว เมื่อเราถอด sd-card ไปเสียบที่เครื่อง pc เราจะเห็นพื้นที่เหลืออยู่นิดเดียว ซึ่งถ้าเราต้องการ format ทั้งหมดเพื่อนำไปใช้อย่างอื่นต่อ จะมีวิธีการดังต่อไปนี้ครับ

1. download โปรแกรม SD Formatter ก่อน ถ้าเราใช้เครื่อง pc windows ก็เลือกของ windows ถ้าเราใช้เครื่อง pc mac ก็เลือกของ mac


รูปที่ 1 download โปรแกรม SD Formatter

2. install SD Formatter
3. เปิดโปรแกรม SD Formatter แล้วเลือก drive ที่เสียบ SD Card ไว้


รูปที่ 2 โปรแกรม SD Formatter

4. เลือก option
5. เลือก format size adjustment เป็น on แล้วกด ok


รูปที่ 3 size adjustment


6. คลิก format และ ok


รูปที่ 4 หลังจาก Format เรียบร้อยแล้ว

size ของ sd card ก็จะกลับมาใหญ่เหมือนเดิม
แสดงความคิดเห็น