วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

mirror ในไทย

คุณ @trestest ได้ทำ mirror สำหรับ raspbian เรียบร้อยแล้ว ในไทย 2 ที่

ได้แก่
มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์ mirror1.ku.ac.th/raspbian
มหาวิยาลัยสงขลานครินทร์ mirrors.psu.ac.th/raspbian

ทำได้โดย
nano /etc/apt/source.list

แล้วแก้ไขบรรทัดต่างๆให้อยู่ใน format ดังนี้


deb http://MIRROR.LOCATION/raspbian wheezy main blah blah blah

เสร็จแล้ว apt-get update ครับ
แสดงความคิดเห็น