วันเสาร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2557

project raspberry pi

เปลี่ยนบรรยากาศกันหน่อยครับ หลังจากที่มีแต่ howto กันมาตลอด

http://imgur.com/gallery/Nb5kX

http://www.cmprogrammers.com/RaspberryPi/pir.php

http://www.xodustech.com/projects/raspberry-pi-gameboy-pocket

http://williamknowles.co.uk/?p=16

http://www.raspberrypthai.com/2014/06/01/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87-ap-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-openvpn-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2-raspberry-pi/

http://usualpanic.com/2013/05/raspberry-pi-plate-internet-radio/
ที่มา https://www.facebook.com/RaspberryPi66

http://www.devicehive.com/blog/hardware-discovery-platforms
ที่มา https://www.facebook.com/thepizone?ref=stream

http://readwrite.com/2014/04/10/raspberry-pi-vpn-tutorial-server-secure-web-browsing#awesm=~oB7YHfT4YibdgT

http://www.open-electronics.org/raspberry-pi-as-an-audiomedia-center-the-best-linux-distros/

http://www.youtube.com/watch?v=e0wkVVVLvR8

http://www.youtube.com/watch?v=p2abZ90-eU0

http://www.youtube.com/watch?v=dRT39e3PQrk

http://www.ofbrooklyn.com/2014/01/2/building-photo-frame-raspberry-pi-motion-detector/

http://makezine.com/projects/lego-bookreader-digitize-books-with-mindstorms-and-raspberry-pi/

http://hackaday.com/2014/04/09/create-your-own-j-a-r-v-i-s-using-jasper/

https://medium.com/raspberry-pi/875c73a5339

https://www.indiegogo.com/projects/microups-for-raspberry-beaglebone-cubieboard#home

http://www.wired.com/2014/04/coversnitch-eavesdropping-lightbulb/

http://raspberrypi-nerd.tumblr.com/post/84125759449/pi-clock
แสดงความคิดเห็น