วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

การมองหารายละเอียดของอุปกรณ์ที่เสียบเขามาใหม่

หลายๆครั้ง ที่เราต้องการทราบรายละเอียดว่าอุปกรณ์ที่เราเพิ่งเสียบเข้ามาทาง usb port เราจะงงว่าทำอย่างไรจึงจะเห็นรายละเอียดเหล่านั้นได้ ซึ่งมีวิธีง่ายๆก็คือ ให้พิมพ์
sudo tail -f /var/log/messages
ใน terminal

จบ....
แสดงความคิดเห็น