วันศุกร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2557

extract file.tar.bz2

เมื่อเราต้องการ extract file ให้ทำดังนี้
เปิด Terminal แล้วพิมพ์
tar xvjf filename.tar.bz2

 Which will untar it to the current directory. Normally (99% of the time) it will create it's own subdirectory so you don't need to worry about that.
Just so you know:
tar - Tape ARchiver
And the options:
x - extract
v - verbose output (lists all files as they are extracted)
j - deal with bzipped file
f - read from a file, rather than a tape device

"tar --help" will give you more options and info
แสดงความคิดเห็น