วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2559

ปิด console เพื่อทำเป็น serial port

พอดีว่ามีโปรเจคที่ต้องการใช้ serial port แต่ไม่อยากใช้ usb serial ก็เลยต้องหาเรื่องปิด console port

ที่เครื่อง RPI
sudo nano /boot/cmdline.txt
ลบข้อความนี้ออก console=ttyAMA0,115200 

จะเหลือข้อความประมาณนี้
dwc_otg.lpm_enable=0 rpitestmode=1 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 rootwait


แต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่พอ ต้องทำเพิ่มอีก

sudo nano /etc/inittab
ให้เติมเครื่องหมาย # ข้างหน้าบรรทัดนี้
2:23:respawn:/sbin/getty -L ttyAMA0 115200 vt100
ซึ่งอยู่ที่บรรทัดสุดท้ายของไฟล์

จากนั้นให้ reboot

ถ้าจะลองว่าได้ผลมั้ย ก็ให้ลง minicom ดู
sudo apt-get install minicom
minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyAMA0
แล้วต่อ serial port ตามรูป


ลองดูกันครับพี่น้องงงง

ปล.วิธีออกจาก minicom กด ctrl+a แล้วปล่อย แล้วกด q แล้ว enter


ที่มา
http://www.irrational.net/2012/04/19/using-the-raspberry-pis-serial-port/
http://www.hobbytronics.co.uk/raspberry-pi-serial-port
แสดงความคิดเห็น