วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2559

qt แสดงรูป ด้วย qpixmap

ขั้นแรก เราต้องเข้าไปที่ mainwindow.ui เสียก่อน ด้วยการ double click เป็นหน้า ui ขึ้นมา
แล้วเพิ่ม qlabel เข้าไป ด้วยการลาก qlabel จากเมนูด้านซ้ายมือ เข้าไปใน ui
แล้วก็เพิ่มรูปภาพเข้าไป ด้วยการเลือกที่เมนู pixmap (property)
กลับมาที่หน้า mainwindow.cpp และ พิมพ์เพิ่ม
#include <QPixmap>
และเพิ่ม
QPixmap pix("path_of_your_pic/pic.png");
ui -> label -> setPixmap(pix);
เข้าไปในโปรแกรม ตรงส่วนที่ต้องการแสดงรูป
โดย label คือ ชื่อของ label ที่เราลากไปวางใน ui ตอนแรก


ที่มา

https://www.youtube.com/watch?v=pzzccU9mErg
แสดงความคิดเห็น