วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2559

RPI ป้องกัน sleep mode

ถ้าต้องการให้ RPI ไม่เข้า sleep mode (หน้าจอดับ ถ้าไม่มีการเคลื่อนไหวสักระยะ) ให้ทำดังนี้

1. sudo nano /etc/lightdm/lightdm.conf

2. ให้เพิ่มบรรทัดนี้เข้าไป
[SeatDefaults]
xserver-command=X -s 0 -dpms

3. restart

จอบอ.

ที่มา
http://raspberrypi.stackexchange.com/questions/4773/raspberry-pi-sleep-mode-how-to-avoid

แต่ถ้ายังไม่ได้ผล ให้ใช้วิธีนี้ครับ
sudo apt-get install xscreensaver
แล้วไปที่เมนู preferences (ด้านล่างซ้ายมือ jessie) ==> Screensaver
แล้วไปเลือก disable screen saver
จอบอ

ที่มา
http://stackoverflow.com/questions/30985964/how-to-disable-sleeping-on-raspberry-pi
แสดงความคิดเห็น