วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

การต่อพ่วงอุปกรณ์หลายๆตัวบน Rpi

บางครั้งเราอาจจำเป็นต้องต่ออุปกรณ์หลายๆอย่างเข้ากับ Rpi ซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้อุปกรณ์ของเราทำงานไม่สมบูรณ์ หรือ ไม่ทำงานเลย เนื่องจากกำลังไฟของ Rpi มีค่อนข้างจำกัด

วันนี้ผู้เขียนได้ต่อ usb to serial จำนวน 2 ตัวเข้ากับ Rpi
ตอนแรกก็ลองเขียน code ดู คิดว่าใช้ไฟแค่นี้ไม่น่าจะเป็นปัญหา แต่ทดลองไปทดลองมา ทำยังไง้ ก็ไม่มีอะไรส่งออกมาจาก serial เลย

เลยเอะใจ ไหนลองต่อ usb hub แล้วทดสอบดูใหม่ซิ

ออกเฉย!!!

work ซะงั้น

import serial
import time

port = serial.Serial("/dev/ttyUSB0", baudrate=19200, timeout=1.0)
port = serial.Serial("/dev/ttyUSB1", baudrate=19200, timeout=1.0)

while 1:
  port.write(chr(0x01))
  time.sleep(1)

เวลาท่านใดทำโปรเจคด้วย Rpi แล้วมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเยอะหน่อย แต่ทำแล้วไม่ work ก็ลองใช้ usb hub ดูนะครับ :)
แสดงความคิดเห็น