วันจันทร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2557

python print จากข้อมูลที่เป็น int ให้เป็น string

ถ้าเราต้องการจะ print ข้อมูลที่รับมาเป็น int โดยให้แสดงผลในรูปของตัวอักษร (string)
ให้ใช้ chr(x) นะครัช
(งงอยู่เป็นชั่วโมง เฮ้ออออ)


def WaitResponseVR(DataNum):
  rcv = port1.read(DataNum)
  if rcv != '':
   return ord(rcv)  ============== แปลง character ตัวเดี่ยวๆ เป็นค่า integer.
  else:
    return ''"


for y in range (0,72):
    ans = WaitResponse(1)
    if ans == "":
      print "No response"
    else:
      Data += chr(ans) ================== แปลงจาก int เป็น string
  print Data
แสดงความคิดเห็น