วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

qt timer slot

ดูตามนี้เลยครับ ไม่มีเสียง ทำตามอย่างเดียวเลย
https://youtu.be/W1CTuOg2JLA
แสดงความคิดเห็น