วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt checkbox ตัวอย่าง

เริ่มจากการลาก GroupBox มาวางไว้ก่อน

แล้วลาก checkbox ลงมา สามารถลากลงมาได้หลายอัน ตามต้องการ โดยวางให้อยู่ใน GroupBox

เวลาเขียน code ก็พิมพ์ตามนี้

if(ui->radioButton->ischeck())
{
  QmessageBox::infomation(0,"message1","message2");
}

โดย message1 คือ title ที่อยู่ข้างบน bar
และ message2 คือ ข้อความที่ต้องการโชว์

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=0XuxnBqGpWI
แสดงความคิดเห็น