วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt วาดภาพ ตัวอย่าง

เนื่องจากใน qt ไม่ได้มีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการวาดภาพเหมือนโปรแกรม mspaint
เราจึงต้องเขียน code เพื่อวาดภาพเอง

ทำดังนี้

1. ใน main.h ให้เพิ่ม code เข้าไปใน class
protected:
  void paintEvent(QPaintEvent *e);


2. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม #include <QtGui>
และเพิ่มฟังก์ชัน
void mainwindow::paintEvent(QPaintEvent *e)
{
  QPainter p;
  p.begin(this);
  p.drawrect(0,0,50,50);
  หรืออยากวาดอะไรก็วาดไปได้เลย
}

ที่มา
https://www.youtube.com/watch?v=xXV3_mktCmY
แสดงความคิดเห็น