วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt sleep ตัวอย่าง

#include <QThread>

และตอนใช้ ก็ใช้แบบนี้

QThread::sleep(xx); โดย xx คือ ตัวเลข ในหน่วยวินาที

หรือ

QThread::msleep(xx); โดย xx คือ ตัวเลข ในหน่วยมิลลิวินาที 1,000 มิลลิวินาที = 1 วินาที

หรือ

QThread::usleep(xx); โดย xx คือ ตัวเลข ในหน่วยไมโครวินาที 1,000,000 มิลลิวินาที = 1 วินาที
แสดงความคิดเห็น