วันพุธที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2559

qt เปิด window ใหม่, เปิดหน้าต่างใหม่

ถ้าเราต้องการเปิดหน้าต่างใหม่ โดยใช้การกดปุ่ม ให้ทำดังนี้
1. คลิกขวาที่โปรเจค กด add new

ฝั่งซ้าย เลือก qt , ฝั่งขวาเลือก qt designer from class แล้วกด choose


แล้วตั้งชื่อหน้าต่างใหม่ตามต้องการ ในที่นี้ตั้งชื่อว่า SecDialog
จะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมา กด Diaglog without button กด next2. ใน mainwindow.cpp ให้เพิ่ม #include "SecDialog.h"
3. ไปที่ mainwindow.h เพิ่ม #include "SecDialog.h"
4. mainwindow.h ตรง private: ให้เพิ่ม SecDialog *secdialog;
5. แล้วก็ไปที่ mianwindow.ui ให้คลิกขวาที่ปุ่มที่ต้องการให้เปิดหน้าต่างใหม่ เลือกไปที่ go to slot, click() แล้วพิมพ์ดังนี้
secdialog = new SecDialog(this);
secdialog-> show();

จบ
ที่มา https://www.youtube.com/watch?v=tP70B-pdTH0

แสดงความคิดเห็น