วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

ทำ Rpi ให้เป็น static ip

ในบางครั้งเรามีความจำเป็นที่จะต้องทำให้บอร์ดของเราเป็น static ip เพื่อเหตุผลบางประการ
ยกตัวอย่างเช่นเขียนโปรแกรมที่ต้องใช้ ip เดิมๆในการติดต่อ

ให้เราทำการ ssh เข้าไปที่บอร์ด Rpi แล้วพิมพ์

nano /etc/network/interfaces

auto lo
iface lo inet loopback
#iface eth0 inet dhcp
iface eth0 inet static
address 192.168.0.6
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
network 192.168.0.0
broadcast 192.168.0.255

การใส่เครื่องหมาย # เป็นการ comment หรือการไม่นำมารวมอยู่ใน code ของเรา

แค่นี้เองครับ เราก็ได้ Rpi ที่เป็น static ip แล้ว

หรือมีอีกวิธีนึง คือ
เข้าไปที่ sudo nano /etc/dhcpcd.conf
แล้วพิมพ์เพิ่มเติม ที่บรรทัดสุดท้าย ดังนี้

# Custom static IP address for eth0.
interface eth0
static ip_address=192.168.0.200/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1

ที่มา
http://sizious.com/2015/08/28/setting-a-static-ip-on-raspberry-pi-on-raspbian-20150505/
แสดงความคิดเห็น