วันเสาร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2557

blog ดีๆ เกี่ยวกับ Raspberry Pi

http://www.together.in.th/

http://www.makeuseof.com/tag/7-operating-systems-you-can-run-with-raspberry-pi/

http://xmodulo.com/2014/04/lightweight-web-server-raspberry-pi.html

www.intelliadmin.com/index.php/2013/07/sprinkler-system-controlled-by-a-raspberry-pi/

http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/04/how-to-change-the-command-line-font-size/

http://www.youtube.com/watch?v=OYXXvaypUKQ&feature=share

http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/04/hdmipi-raspberry-pi-hd-lcd-screen-beta/

http://www.raspberrypthai.com

http://www.davidhunt.ie/blog/

http://www.together.in.th/
แสดงความคิดเห็น