วันเสาร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2557

remote desktop ด้วย tight vnc

บทความตอนนี้จะอธิบายถึงการ remote desktop ทั้งจาก windows และจาก Linux

ที่บอร์ด Rpi

sudo apt-get install  tightvncserver รอจนเสร็จ
vncserver :1 -geometry 1280x800 -depth 16 -pixelformat rgb565ที่ windows pc
download UltraVnc : http://www.uvnc.com/downloads/ultravnc.html
เปิดโปรแกรม ultravnc แล้วใส่ ip:1

กด connect แล้วใส่ password


ที่ Linux PC
sudo apt-get install xtightvncviewer
เมื่อเสร็จแล้ว ก็ run คำสั่ง xtightvncviewer xxx.xxx.xxx.xxx:1
ที่ต้องใส่ :1 เพราะว่า vnc server ของเราเปิด port 1 อยู่นั่นเอง


ที่มา
http://raspberry-pi-th.blogspot.com/2012/09/tightvncserver-raspberry-pi-x-window.html
http://marc-abramowitz.com/archives/2006/02/17/tightvnc-on-ubuntu/
แสดงความคิดเห็น